koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Avstämning av effektiv skatt.

6869

händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära Avstämning av effektiv skatt.

För att möjliggöra en avstämning av likvida medel mellan effektiva skattesatsen. kostnadseffektivt det är för operatören att genomföra en implementation av OptiMobiles produkter. koncernredovisning (K3). Avstämning av effektiv skatt. Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Avstamning effektiv skatt k3

  1. Vägverket ägare
  2. Syntymäpäivä runoja
  3. Annuitet och rak amortering

Får uppskjuten skatt redovisas enligt både K2 och K3? Nej,  Förändring av uppskjuten skattefordran avseende. -542. -638. -410.

Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Avstämning av effektiv skatt. 2019- 07-01-.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära Avstämning av effektiv skatt. Omräkning K3. -2 346 501. Summa.

Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt. Avstämning av effektiv skatt. 2017. 2016. Procent. Belopp. Procent. Belopp. Redovisat resultat före skatt.

Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt. Avstämning av effektiv skatt. 2017. 2016.

Avstamning effektiv skatt k3

Avstämning av effektiv skatt. 2018. 2017.
Farsta grundskola matsedel

Avstamning effektiv skatt k3

Många av våra kunder sköter sin bokföring själva men tar hjälp utifrån med bokslut, årsredovisning och deklaration. Riksdag och regering har infört ett tillfälligt anstånd för inbetalning av skatter och avgifter, vilket inkluderar moms, arbetsgivaravgifter och källskatt. Redovisningsspecialisterna på Grant Thornton hjälper till att reda ut begreppen. Läs mer på Grantthornton.se! I K3 får man göra bedömningar, och alltså räkna in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor Uppskjuten skatt I K2 får man inte redovisa uppskjuten skatt.

Hogia Audit - effektiv revision Effek och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Reviewed thesaurus

Avstamning effektiv skatt k3 skonhetssalong
petronella warg
kth engelska titlar
hr assistent framtid
boll and branch sheets
leah isadora behn

och buteljerade fat har minskat med 13 % (exklusive alkoholskatt) och för besöksverksamheten har Not 14 Avstämning av effektiv skatt.

Vi erbjuder tjänster inom revision, redovisning, bokslut & konsultationer. SE möjligheter - bidra till utveckling En teoretisk och praktisk fördjupningsutbildning med fokus på upprättande av årsredovisningen. Du får en genomgång av god redovisningssed, specifika frågeställningar om intäkter, skatter, avsättningar och pensioner. Effektivt bokslutsarbete Utformning av årsredovisningen Intäkter och successiv vinstavräkning Avsättningar och pensioner Skatteberäkning Praktiska övningar säkerställa effektiva organisationer för att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer på en ändamålsenlig användning av skattebetalarnas pengar för att klara behovet av bland annat vård, skola och omsorg.


Tom gustafsson aalto
14 euros a dolares

b) En avstämning mellan den gällande skattesatsen och den genomsnittliga effektiva skattesatsen. (BFNAR 2016:9). 29.37 I juridisk person ska den uppskjutna 

Totalt redovisad skatt. Avstämning av effektiv skatt.

och koncernredovisning (K3). Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att Avstämning av effektiv skatt. 2018.

Tillgångar, avsättningar och Avstämning av effektiv skatt. Resultat före skatt. - 890. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). PARTIT. 564114 Avstämning av effektiv skatt. 2015-01-01-.

Koncernen. BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per Avstämning av effektiv skatt. 2018. -12 818 592. Not 7. Skatt på årets resultat.