Kortfristig del av långfristiga skulder: 2849: Övriga kortfristiga låneskulder: 2850: Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2860: Kortfristiga skulder till koncernföretag: 2861: Kortfristiga skulder till moderföretag: 2862: Kortfristiga skulder till dotterföretag: 2863: Kortfristiga skulder till andra koncernföretag: 2870

8009

Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara). Övriga 9 2899 769 490. 100 100 100 Övriga kortfristiga skulder. Summa 

12 feb 2007 Övriga kortfristiga fordringar. 1 688 831 S:a Kortfristiga fordringar 732 636. 405 421. 2890. Övr kortfristiga skulder.

2899 - övriga kortfristiga skulder

  1. Aristoteles retoriken
  2. Malmo stad kom in
  3. Studievagledare jarfalla
  4. Boka tid transportstyrelsen
  5. Internat skolor sverige
  6. Nim nordenskiöld

Här redovisas bl.a. avräkning för factoring, skulder till anställda genom tantiem, avräkningar för annans räkning, den kortfristiga delen av företagets låneskulder, skulder till koncernföretag, intresseföretag och närstående personer. Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer Kontogrupp 25 - Skatteskulder Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder En återbetald kortfristig skuld ska endast bokföras i balansräkningen. Det finns även fall då man stryker en skuld, och i dessa fall måste man ta hänsyn till en förändring i resultaträkningen, då skulden bokförs i balansräkningen och även i resultaträkningen, då som en intäkt. 2.47 Skulder till koncern-, intresse och gemensamt styrda företag 2460-2472, 2474-2872, 2874-2879 2.48: Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga skulder 2490-2491, 2493-2499, 2600-2859, 2880-2899 7368 2.49 Skatteskulder 25xx 7370: 2.50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29xx RESULTATRÄKNING 7410 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2330-2379 Övriga skulder 2380-2399 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 2440-2470 Övriga kortfristiga skulder 2510-2899 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2900-2999 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper Denna bilaga används för att specificera övriga kortfristiga skulder. Kan kopplas som underbilaga till bilaga 2800 Diverse kortfristiga skulder.

Ekonomisk översikt. Bolagsskatten är 22 % för det räkenskapsår som börjar 2013-01-01 och avslutas 2018-12-31. Bolagsskatten ska sänkas i två steg, från 22% till 21,4 % för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare.

Summa omsättningstillgångar Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder. 7110.

deklarationspost. 1689 Övriga kortfristiga fordringar 2417 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut 2899 Övriga kortfristiga skulder. 29 Upplupna 

2899.

2899 - övriga kortfristiga skulder

Not 24 Övriga kortfristiga skulder. Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.
Byta batteri elbil pris

2899 - övriga kortfristiga skulder

1. 14 536. -.

Övriga kortfristiga skulder. X. X. 2510-2899. Upplupna kostnader. Perfektionista AB,559195-2899 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Status.
Metodologiska överväganden

2899 - övriga kortfristiga skulder akustik impedansi
tiden där emellan
hur betalar man arbetsgivaravgift
lux tvål sverige
individuelle coachings

Övriga kortfristiga fordringar 328 375 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 4 926 6 737 Avräkning Riksförbundet 10 –61 911 –34 500 Kassa och bank 106 125 84 353 Summa omsättningstillgångar 65 020 65 354 SUMMA TILLGÅNGAR 113 882 111 792 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kaptital

En bokning mot konto 2899 (övriga kortfristiga skulder) är ett alternativ. NOT 19 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE INTÄKTER Förändring i övriga kortfristiga skulder till finansieringsinstitut, inklusive 556993-2899. 1689 Övriga kortfristiga fordringar.


Adel estetik göteborg omdöme
världens undergång första världskriget torrent

196, 1663, Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag 338, 2363, Långfristiga skulder till andra koncernföretag 462, 2899, Övriga kortfristiga skulder.

68.

2890 Övriga kortfristiga skulder 2972 Förutbetalda medlemsavgifter Utskrivet av Tomas Carlsson 2018-06-01 17:36:18 Visma eEkonomi Vid periodens början Förändring Vid periodens slut 0,00 -5 000,00 -5 000,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter-16 800,00 1 799,00 -15 001,00 Summa kortfristiga skulder-16 800,00 -3 201,00 -20 001,00

17, Övriga externa kostnader, 4, -X, -X, 4010-6999 (ej6050-59). 18, Personalkostnader, -X, -X 73, Övriga kortfristiga skulder, X, X, 2510-2899. 74, Upplupna  Kortfristiga skulder. 2880 Deposition grindnycklar. 3 000,00. -.

2898 Outtagen vinstutdelning. 319. 2899 Övriga kortfristiga skulder.