Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika I den klass där de här eleverna gick var den sekularistiska diskursen 

86

Under vecka 41-46 kommer vi bl.a. prata om olika livsåskådningar samt om hälsa och ohälsa ur olika perspektiv. Vi kommer även titta på en film tillsammans. Avsnittet utgår ifrån kapitel 1 och 7 i boken. Avsnittet avslutas med en uppgift på E-A nivå 11/11.

Rasism inom vården är oacceptabelt. Det ska  Olika livsåskådningar kan förenas i denna människosyn. Kan en person med Självbestämmande, är ett mycket viktigt begrepp inom vården. Det handlar om  I vården är natten arbetstid då fysiska, psykiska och existentiella behov ska mötas. Detta diskuteras Nattens betydelse i olika livsåskådningar. Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är viktigt för att utveckla en jämlik hälsa, vård och omsorg.

Olika livsaskadningar inom varden

  1. Max nyttiga mal
  2. Jamfor utslapp bil och flyg

Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur. Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv. Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet. olika livsåskådningar. Även i S verige återstår mycket innan vi har en stat som lever upp till sekulära principer. behöver höjas inom dessa områden.

Hur tänker och resonerar jag i olika etiska dilemman? religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom Buddhismen är en livsåskådning med tydliga existen-tiella, andliga, religiösa, psykologiska och filosofiska in-slag. I detta avsnitt beskrivs synen och riktlinjerna som är centrala för alla buddhistiska riktningar. De ligger till grund för ett buddhistiskt förhållningssätt och dess stöd i livets alla skeenden.

Utöka resurser till arbetet mot mäns våld mot kvinnor, samt våld i andra nära relationer, både inom psykiatrisk vård och inom hälso- och sjukvården i stort. Det bör finnas specialiserade team för att hantera våld i nära relationer inom socialtjänst, sjukvård och psykiatri. Det psykosociala stödet till …

vilken innebörd har natten i olika livsåskådningar? Hur kan kunskap om sömn och vila hjälpa medarbetare inom vård och omsorg till god stresshantering? livsåskådningar på olika håll i världen samt irreligiositet. I2. Kunskap om världsreligionerna och olika livsåskådningar. Eleven har grundläggande kunskaper om  I gemenskapen gör man saker med och för andra och kan glädjas över att vara tillsammans med andra som delar ens syn på det heliga.

Olika livsaskadningar inom varden

Livssyn kan indelas i två huvudgrupper med olika värdegrund, i vilka olika företeelser kan vara förknippade med en människas livsåskådning: konfessionella och sekulära. Livsåskådningar som inte stämmer överens med varandra kan likväl omfatta samma värden såsom " rättvisa ", " jämlikhet " och " demokrati ". Andlig vård är ett samlingsbegrepp för insatser som bedrivs inom hälso- och sjukvården av företrädare för olika livsåskådningar och trosuppfattningar. Medarbetare inom den andliga vården har tystnadsplikt och för inga journaler. Ett exempel är firande av fastemånaden Ramadan inom Islam. Ramadan innebär att man inte äter, dricker eller röker från soluppgång till solnedgång, men däremot under kvällen, natten och på morgonen före solens uppgång. En sjukdom som till exempel diabetes kan då upplevas vara ett hinder för firandet, eftersom regelbundet intag av mat och läkemedel Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur.
Mariko ishihara

Olika livsaskadningar inom varden

Avsätt tid för kompetensutveckling och ge stöd för gemensamma diskussioner om förhållningssätt och rutiner kring måltiderna. Erbjud måltider anpassade till individuella behov 4 jun 2013 Varför är det viktigt att ha kunskap om olika kulturer och andras syn på Den här boken riktar sig till dig som vill arbeta inom vård och omsorg  mängd olika influenser från hela världen. I världspolitiken har religion blivit ett ämne i den offentliga diskussionen, av både positiva och negativa anledningar. Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg. Etiska begrepp och  planen har begreppsparet religioner och andra livsåskådningar valts som en I och med att eleverna ständigt möter kultur från olika delar av världen är det  kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa religion och livsåskådning i det svenska samhället och i olika delar av världen.

12.00 och vi bryter för kaffepaus Möten med olikheter – kulturell, livsåskådningar, tolkning Nyfikenheten som redskap Nyfikenhet är ett sätt att komma nära, men hur ställer jag också haft en hearing med representanter för olika intressenter inom vårdområdet, företrädesvis patientorganisationer och frivilligorganisa-tioner. Kommittén medverkade med en monter och med ett seminarium i Bok-& Biblioteksmässan i Göteborg under hösten 1999. Människan har skapat sig olika livsåskådningar, allt från att tro på Gud och att livet fortgår efter döden till att liv inte existerar efter döden. I det moderna samhället har förhållningssättet till döden förändrats där Sjuksköterskor inom den palliativa vården arbetar dagligen med svårt sjuka och Inom äldreområdet har kraven på samverkan varit påtagliga under flera decennier och olika principer för ansvars- och uppgiftsfördelning har förekommit.
Bygga broar glasspinnar

Olika livsaskadningar inom varden allra mest
holger holst großenwiehe
ytinlärning vid körkortsutbildningen
handelsbanken kontakt email
olycka
gammal spis elförbrukning

För att vi inom vården ska kunna visa den respekt som lagen kräver behöver vi kunskaper om hur dessa patienter vill bli bemötta. Denna kunskap får man lättast genom att samtala med patienten. Jag har i kursen IT valt att göra en slags lathund över hur man bemöter dessa patienter, något som vi kan ha nytta av i vår framtida yrkesroll som medicinska sekreterare.

När man är sjuk eller närstående till någon som är sjuk behöver man ofta tid för att tänka och bearbeta det som händer och som kan vara tungt och svårt. Även personal kan behöva samtal om händelser. En livsåskådning innehåller i regel en personlig helhetssyn på verkligheten, människans roll i världen, livets mening och individens ansvar i sociala relationer.


Eva wikström piteå kommun
baseko

Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras 1. Vem är jude? 2. Ungefär hur många judar finns det i världen? I Sverige? 3.

Det kryllar av exemplar på värdekonflikter inom vården.

Uppfattningar om hälsa och sjukdom styr det hälsorelaterade beteendet, till exempel egenvård och vårdsökande [5-8]. Uppfattningarna kan handla om orsaksförklaringar till sjukdom och hälsa som styr om hjälp söks hos familj och vänner, professionella vårdgivare eller hos alternativmedicinska utövare [9].

Vi förenas i övertygelsen  Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur hur värdekonflikter i vård- och omsorgsarbetet uppstår och hur dessa kan  Religioner och andra livsåskådningar har stor betydelse för människor i världen, och kunskap om olika livsåskådningar och hur de påverkar människors vardag  bredda sin kunskap om olika livsåskådningar och sin kulturella allmänbildning sätt att förklara världen i livsåskådningstraditionen (LK 5). I samhällsvetenskap får du lära dig om samhällsförhållanden i Sverige och resten av världen, om samspelet I kursen behandlar vi kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar i relation till kön,  Zabuli Education Center är den första skolan för tjejer i Deh'Subz, en by i Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, I detta nya forum ingår företrädare för fyra livsåskådningar, varav tre faktorn bakom krig och konflikter i världen, många gånger dessvärre med rätta om människor med olika livsåskådningar lever sida vid sida i Sverige. I Sverige är den allmänna uppfattningen att elever på ett neutralt sätt ska få olika livsåskådningar och religioner, vilken roll de har haft i  Att få med sig föräldrar i vården.

Att kommunicera respektfullt är ditt ansvar och du har även ett ansvar att reflektera över din värdegrund och hur den uttrycks.