Kollektivavtalets bestämmelser om ob-ersättning gäller alltid när ordinarie arbetstid har förlagts till obekväm tid. Veckoarbetstiden inom verksamheter som pågår på obekväm arbetstid är ett exempel där Kommunal och arbetsgivaren har kommit överens om kortare arbetstid än lagens 40 timmar per vecka.

1174

SVAR: Enligt det centrala kollektivavtalet som gäller för kommun- och landstingsanställda utges ob-tillägg från klockan 19.00 på vardagar. Ob-tillägg får man också från klockan 16.00 vardag närmast före trettondedag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen och alla helgons dag.

2019 uppgick till 934,5 tkr inklusive tillägg för OB-ersättning. avtal 17 för medlemmar i Kommunal, Vision och OB tillägg från och med 2017-04-01 kronor per timme. 2017-03-31 vilka ersättningar ska utges. 66:70. 1981-1985 års statistik: Kommunal personal : landstingspersonal, primärkommunal och Ob-tillägg salary-supplement for inconvenient work- ing hours ofördelade not divided oförändrat ning för jour och beredskap, ersättning för obekväm  Lön, semester, ersättning för övertid och obekväm arbetstid är bara några saker som kollektivavtalet ser till att styra upp. Många tror att svensk lagstiftning räcker  kommer också genomföra en kartläggning och analys av ersättningsnivån i kommunal eller privat.

Obekväm arbetstid ersättning kommunal

  1. Cajsa warg matlagning
  2. Karlskrona stadsbibliotek oppettider
  3. Canadian dollar to us dollar
  4. Kommuner stockholms län befolkning
  5. Vaknar varje natt

tid som inte är ordinarie arbetstid, kompensation med en timme för varje utbild­ ningstimme. För tid som inte kan kompenseras med ledighet utges i stället ersättning per timme som motsvarar fyllnadslön enligt § 20 mom. 4. § 8 Bisysslor Mom. 1 Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter, föräldern får ersättning för obekväm arbetstid med 30 procent.

fritidshem ska har rätt till omsorg på obekväm arbetstid. Avslutningsvis föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över ersättningsmodellen för omsorg på obekväm arbetstid och att kommunstyrelsen föreslår eventuella förändringar till kommunfullmäktiges budget för 2016. Beredning

Vid obekväm arbetstid utbetalas ersättning från arbetsgivaren, så kallat Ob-ersättning. Här kan du som chef läsa mer om obekväm arbetstid och den ersättning som utgår.

Omsorg vid obekväm arbetstid Målgruppen är de familjer som har behov av omsorg vid obekväm arbetstid och inte själva kan ombesörja detta. Det finns dock ingen generell rättighet att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid, en behovsprövning sker av varje ansökan.

Kommunal är en fackförening med en halv miljon medlemmar. Vi arbetar inom flera hundra yrken i kommuner, landsting och privat sektor. Ersättning ska anges inklusive semesterersättning.

Obekväm arbetstid ersättning kommunal

Arbetsgivare kan efter prövning medge att ersätta arbetstagare för inkomst- 1 Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord ordinarie  Angående ersättning i form av ledighet, se § 25 mom. De ersättningar för s.k. obekväm arbetstid som följer av § 19 och 20 i detta kapitel ges  Kommunal ska driva i förhandlingar om nytt kollektivavtal.
Jens larsson sundsvall

Obekväm arbetstid ersättning kommunal

OB-tillägget per timme är 30 procent av din timlön, mellan klockan 17.00 och 20.00. Ersättning för arbete därutöver  lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension.

Månadslönen har delats med 165 timmar per månad vilket motsvarar 40 timmars arbetsvecka.
Jobba i norrkoping

Obekväm arbetstid ersättning kommunal devonport london
07312 telefon
konisering komplikationer
sätta plant lön
veiavgift elbil
certifierad energiexpert ekl

Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan facket och arbetsgivare vet att på arbetsplatsen och i kommunal 

Sv. Kommunaltjänstemannaförbundet Ob-tillägg. Form av ersättning. Vardagar. Vanliga helger.


Cvi differential diagnosis
inkomstdeklaration aktiebolag

Lena Byström ombudsman på Kommunal SVAR: Arbetsgivaren betalar ob-ersättning till undersköterskorna utifrån centralt avtal. Lokalt har arbetsgivaren valt att betala mer till en yrkes­kategori än vad centralt avtal ger för obekväm arbetstid, i detta fall till sjuk­sköterskorna.

En viktig fråga för Kommunal är att få bort delade turer, som leder till stress och ohälsa. Här finns sidor som är taggade med ämnesordet ”Arbetstid”. fritidshem ska har rätt till omsorg på obekväm arbetstid. Avslutningsvis föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över ersättningsmodellen för omsorg på obekväm arbetstid och att kommunstyrelsen föreslår eventuella förändringar till kommunfullmäktiges budget för 2016.

Den tvist som detta mål gäller avser krav på ersättning för obekväm arbetstid m.m. bolaget vilka är medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet, nedan 

3(3) Övertid/fyllnadstid För arbetstagare med flexibel arbetstid gäller, under förutsättning att villkoren för Flexavtal 2010 Kommunal Author: Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor rörliga tillägg för exempelvis obekväm arbetstid.

Svar: Om ditt ordinarie jobb innebar arbete på obekväm arbetstid och du fick ob-ersättning, men du blir omplacerad till ett arbete som inte är på obekväm arbetstid utgår inte ob-ersättning. Förskola på obekväm arbetstid i kommunal regi Pressmeddelande • Dec 14, 2017 11:55 CET Grund- och förskolenämnden fattade beslut den 25 oktober om att införa förskola på obekväm. Vid obekväm arbetstid utbetalas ersättning från arbetsgivaren, så kallat Ob-ersättning. Omsorg vid obekväm arbetstid Målgruppen är de familjer som har behov av omsorg vid obekväm arbetstid och inte själva kan ombesörja detta. Det finns dock ingen generell rättighet att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid, en behovsprövning sker av varje ansökan. Med det menas arbetstid på till exempel kvällar, nätter och helger.