Stöd och anpassning av undervisningen för varje elev. Vad krävs? Ulf Pantzare & Jessica Hörnesten Skolinspektionen. Ann-Brith Labraaten 

1125

Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring om extra anpassningar för att tydliggöra reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd (SFS, 2010:800). Två år senare utkom en kvalitetsgranskningsrapport från Skolinspektionen (2016) rörande skolans arbete med extra anpassningar.

Sammanfattning. Extra anpassningar är insatser som på olika sätt gör det lättare för eleven att ta till sig och delta i undervisningen. Extra anpassningar är en form av stöd som kan ges i … Det är den första och lägsta graden av stöd till eleven. Extra anpassningar görs inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Extra anpassningar skolinspektionen

  1. Duodji kautokeino
  2. Lediga jobb lkab

9. Skolan involverar eleven och elevens vårdnadshavare i uppföljningen. 10. 2017-02-19 2.2 Extra anpassningar och särskilt stöd Skolinspektionen (2016) följde efter ett par år upp införadet på 16 grundskolor runt om i landet och kom fram till att arbetet ofta fortfarande var i uppstartfasen. Debatten om anpassningar i den svenska skolan pågår ständigt, lärare ska fungera för att lärare ska kunna få tidigt stöd i arbetet med extra anpassningar. Skolinspektionen konstaterar i sin granskning att “När specialpedagog eller speciallärare kommer in i ett tidigt skede och kompetensen används kontinuerligt ser vi att en större mångfald av anpassningar förekommer” (sid 14). Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i Uppsala kommun.

Extra anpassningar är insatser som på olika sätt gör det lättare för eleven att ta till sig och delta i undervisningen. Extra anpassningar är en form av stöd som kan ges i alla skolformer samt i fritidshemmet.

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av skolans arbete med extra anpassningar. Granskningen, som har fokuserat på årskurs 4 i 15 av landets skolor, visade bland annat att 12 av 15 skolor behöver utveckla sitt arbete inom området och att det på flera skolor inte är tillräckligt tydligt vad extra anpassningar innebär. Skolinspektionen konstaterar att Göteborgs kornmun inte uppfyller författningskraven avseende: Extra anpassningar och särskilt stöd Ansvariga på skolan utreder elevens behov av särskilt stöd skyndsamt, om det visar sig att det stöd som getts i form av extra anpassningar inte är tillräckligt för att eleven ska "Skolans arbete med extra anpassningar är sådana att eleverna ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling", skriver Skolinspektionen sammanfattningsvis. I Skolinspektionens rapport Skolans arbete med extra anpassningar (s.29) framkommer det att många skolor saknar rutiner för att identifierat vilka behov eleven har.

och Skolverkets allmänna råd gällande extra anpassningar (2014b) framkommer vid Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2016) att dokumentation och rutiner skiljer sig åt mellan skolor. Fokus i denna

Skolinspektionen (2014) Skolans arbete med extra anpassningar-. Kvalitetsgranskningsrapport. Skollagen (2010:800). rätt extra anpassningar (eller andra stödinsatser). ETT METODSTÖD FRÅN SPECIALPEDAGOGEN MOD OCH METOD. Skolinspektionen fann i sin studie om  Den 16 september kl.

Extra anpassningar skolinspektionen

Det belyste vilka enorma behov som skolan försökte tillmötesgå. – Anpassningar gjordes in absurdum, säger Marie och Malin nickar instämmande. 2) Extra anpassningar görs i den ordinarie undervisningen och dokumenteras i Unikum. 3) Extra anpassningar utvärderas och vid behov i samråd med spec.ped/spec.-lärare och lärarlaget.
Agarbytes papper

Extra anpassningar skolinspektionen

Vid 4 av 15 skolor har Skolinspektionen bedömt att extra anpassningar i  av M Hansson — väl arbetet med extra anpassningar etablerats i skolan tre år efter lagändringen (SFS.

Fortsättningsvis konstaterar rapporten att arbetet med extra anpassningar ännu inte har passe-rat uppbyggnadsstadiet och menar att det på många skolor inte är tydligt vad som avses. ”Be-greppet extra anpassningar kan ibland sammanblandas med andra aktiviteter i undervisningen och med särskilt stöd.” (Skolinspektionen, 2016, s.
Transportstyrelsen fordonsuppgifter vem äger bilen

Extra anpassningar skolinspektionen selvforsvar kurs oslo
informator kommunikator
bidragstagare flashback
skimma
kry sjuksköterska lön
antal jordbrukare i sverige
best pension scheme

9 okt 2018 Resultatet av Skolinspektionens uppföljning i juni visar att Erikslundskolan får grönt ljus när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd samt 

Extra anpassningar skiljer sig från särskilt stöd som är mer omfattande och oftast ges utanför klassrummet och under en längre tidsperiod. Särskilt … I Skolinspektionens rapport Skolans arbete med extra anpassningar (s.29) framkommer det att många skolor saknar rutiner för att identifierat vilka behov eleven har.


Terminalarbetare lediga jobb
inklusive moms räkna ut

Skolinspektionen har utrett följande områden och kommit fram till att: Extra anpassningar av särskilt stöd – åtgärder behöver vidtas; Trygghet, 

Läraren förändrar/anpassar elevens extra anpassningar när de bedömer att det behövs.

14 sep 2020 Extra anpassningar kan hanteras i Vklass genom den särskilt anpassade funktionen för detta. Är du administratör kan funktionen aktiveras eller 

Skolinspektionen har identifierat ett behov av ökad systematik i uppföljningen av Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan, Skolverket. 25 jan 2018 Extra anpassningar och särskilt stöd. • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Skolinspektionen har fattat beslut om att  14 sep 2016 Skolinspektionen har undersökt skolors arbete med extra anpassningar och presenterar resultatet i en ny rapport. Endast tre av de femton  9 okt 2018 Resultatet av Skolinspektionens uppföljning i juni visar att Erikslundskolan får grönt ljus när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd samt  9 feb 2017 elever som har behov av extra anpassningar får det i undervisningen.

Flera skolor diskuterar snabbt en eventuell åtgärd för eleven men analyserar inte alltid först hur behovet ser ut.